Pomoc pro váš mozek

Přípravek se doporučuje pro zlepšení paměti, zvýšení psychické výkonnosti, je ideální pro manažery, studenty i starší populaci.

Fosfatidylserin obsažený ve Fosfosercapsu je funkční součástí buněčných membrán a sehrává klíčovou úlohu zejména v buňkách centrálního nervového systému, kde je nositelem celé řady nervových aktivit. Aktivuje a obnovuje nervové buňky, produkuje a uvolňuje nervové přenašeče, transportuje ionty apod.). V poslední době velká část výzkumných prací zdůrazňuje důležitost fosfatidylserinu pro základní mozkové funkce - pro paměť a kvalitu učení. Bylo zjištěno, že s věkem spojený pokles mentálních funkcí (paměť, schopnost učení a čilost) souvisí s poklesem fosfatidylserinu v mozku. Z tohoto důvodu bylo „naivně“ uvažováno, že doplnění fosfatidylserinu pomocí dietní suplementace by mohlo pomoci zotavit zhoršené mentální funkce, zejména u starší populace.
A vida, navzdory těmto vysmívaným představám byly výsledky podávání fosfatidylserinu překvapivě pozitivní. Ukázalo se, že fosfatidylserin podaný ústy (čili polknutý) má vynikající dostupnost, neboť má zvýšenou hladinu v krevním séru už asi za půl hodiny; spotřebovává se nejdříve v játrech, hned potom v mozku. Autoři rovněž zjistili, že nemocní měli zlepšené mentální funkce i 4 týdny po vysazení fosfatidylserinu, a že všeobecné poznávací schopnosti se po podání této látky vrátily zpět asi o 12 roků!

Crookovi se podařilo prokázat, že ke konci 12týdenního období podávání fosfatidylserinu vykázaly sledované osoby zlepšení jejich schopností v 5 oblastech:

1. vybavit si jména členů rodiny

2. dát chybně umístěné věci na správné místo

3. vzpomenout si na předchozí den

4. vzpomenout si na detaily minulého týdne

5. udržet mentální koncentraci

Ke stejnému závěru došlo i několik dalších odborníků, kteří více či méně doplnili a potvrdili výše citované výsledky. Po podání fosfatidylserinu se u sledovaných osob zlepšila krátkodobá paměť, koncentrace, pozornost, chování a celkový životní styl a zmírnila se jejich apatie a pasivita. Navíc bylo prokázáno, že fosfatidylserin byl velmi dobře tolerován a neměl žádné vedlejší účinky. Vedle pozitivního vlivu na paměťové funkce prokázalo podávání rostlinného fosfatidylserinu i vliv látky na náladu. Tzv. „zimní blues“, tj. depresivní nálady, vznikající se začátkem zimy (obecný fenomén starších osob), byly použitím fosfatidylserinu zcela blokovány.

Fosfosercaps je v současné době považován za bezpečný a účinný doplněk, zlepšující s věkem spojené zhoršení paměti a jiných neurologických oslabení, které ovlivňují celou populaci starších osob a způsobují pokles schopností provádět denní mentální úkoly.

Doplňování stravy tímto přípravkem má za následek významné zlepšení pamětních informací, vizuální paměti a zmírnění depresivních nálad. U zdravých dospělých a starších osob pomáhá zlepšit paměť, schopnost učit se a poznávat, reagovat na změny ve svém okolí.

Autor: člen Lékařského grémia Finclubu (Katalog 2001/2002)

Affiliate program